• Aquí trobareu les dades de contacte dels responsables de les Borses de Subcontractació de les Cambres de Comerç.

  • Accediu al directori d’empreses de la indústria auxiliar catalana dels diferents sectors industrials.

  • Estudis sobre la subcontractació industrial de diferents països. Aquests estudis tenen un caràcter pràctic.

  • Formar-ne part és gratuït i els serveis que et podem oferir són molt amplis.

  • Consulteu els programes d'iniciació a l'exportació de les Cambres de Comerç de Catalunya.

  • Xarxa de centres d’informació empresarial creada per la Comissió Europea per donar suport a les pimes.

Notícies
 
  • Estudis sobre la subcontractació industrial de diferents països. Aquests estudis tenen un caràcter pràctic.

Demandes